Fetma och diabetes bakom hundratusentals cancerfall

Om övervikt och diabetes fortsätter att öka kommer snart en tredjedel av alla cancerfall i världen vara orsakade av dessa riskfaktorer, menar ny studie.


Enligt en studie på 12 typer av cancer med patienter från 175 olika länder är övervikt, fetma och diabetes nu etablerade riskfaktorer för cancer.

Studien visar att diabetes och högt BMI tillsammans orsakade nära 800 000 cancerfall år 2012, det motsvarar 6 procent av alla cancerfall i världen det året.

Övervikt orsakar omkring nästan dubbelt så många cancerfall som diabetes och en tredjedel av de cancerfall som kan kopplas till övervikt och fetma lär ha utvecklats till följd av fetmaepidemin mellan 1980-2012.

En tredjedel av cancerfall i 2035

Om diabetes och övervikt fortsätter att öka uppskattar nu forskare att andelen cancerfall som kan kopplas till dessa riskfaktorer kommer vara 30 procent för kvinnor och 20 procent bland män år 2035.

Diabetes och högt BMI kopplas oftast till levercancer och tjocktarmscancer bland män och bröst- och livmodercancer bland kvinnor.

Resultaten understryker rollen diabetes spelar och kommer att spela inom cancervård förklarar forskare bakom studien.

– Tidigare var rökning överlägset den största riskfaktorn för cancer, men nu bör vårdpersonal också vara medvetna om att patienter som har diabetes eller är överviktiga också har ökad risk för cancer, säger Jonathan Pearson-Stuttard, som lett studien, i ett pressmeddelande.