Sjukdomar av fetma

Lider du av fetma riskerar du att dö i förtid. Hjärtsjukdomar och stroke är den ledande dödsorsaken på grund av fetma. Du har också en större risk att drabbas av många andra tillstånd och sjukdomar, både fysiska och psykiska.


Sjukdomar av fetma

Hjärtsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken på grund av fetma.

Sjukdomar och tillstånd du får av fetma

Högt blodtryck

Högt blodtryck leder i längden till att hjärtat får jobba hårdare vilket ökar risken att drabbas av stroke, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och njursjukdomar.

Diabetes typ 2

Problem med blodsocker. Du behöver då ändra dina levnadsvanor och/eller äta läkemedel för att sänka blodsockret. Annars kan du drabbas av andra sjukdomar.

Belastningsskador i leder

Smärta och problem med rörligheten i lederna.

Blodfettsrubbningar

Ökar risken för en hjärt- och kärlsjukdom.

Åderförkalkning

Ökad risk för stroke, hjärtinfarkt och kärlkramp.

Gallsten

Gallstensanfall är väldigt smärtsamt och behandlas med läkemedel eller operation.

Astma

Svårigheter att andas och andnöd.

Sömnapné och snarkningar

Snarkningar och sömnapné gör att du inte får en ordentlig nattsömn och är trött på dagen.

Svårigheter att bli gravid

Om du är kvinna och lider av fetma får du svårt att bli gravid. Detta beror på att ett hormon, leptit, som finns i fettvävnad hämmar celler i äggstockarna.

Komplikationer under graviditeten

Det är väldigt riskabelt och farligt att göra ett kejsarsnitt på en person som lider av fetma. Du ökar dessutom risken för högt blodtryck, graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och blodpropp. Det finns också en ökad risk för missfall, missbildningar på fostret och förtidig födsel.

Livmodercancer

Cancertumör i eller på livmodern. Vid behandling opereras livmodern och närliggande äggledare och äggstockar bort. Läs mer på livmodercancer.se.

Äggstockscancer

Symptomen på äggstockscancer är väldigt vaga och därför hinner cancern oftast sprida sig innan den upptäcks.

Bröstcancer

Cancer i bröstet. Det är viktigt att ofta gå på mammografi, ju tidigare cancern upptäcks desto större är chansen att bli frisk.

Bukspottkörtelcancer

Symptomen på bukspottkörtelcancer är oftast otydliga men kan vara aptitlöshet, magont och gulsot.

Strupcancer

Cancer i matstrupen. Har du svårigheter att svälja kan det vara ett symptom på cancer.

Tjocktarmscancer

Tjocktarmscancer orsakas av mat och levnadsvanor. Risken ökar om vi inte rör på oss tillräckligt, eller inte äter frukt och grönt.

Njurcancer

Övervikt, rökning och högt blodtryck ökar riskerna att drabbas av njurcancer.

Levercancer

Levercancer är en ovanlig form av cancer – men mycket svår. Personer som lider av fetma har en fördubblad risk att drabbas.

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen som män drabbas av. Prognosen varierar beroende på hur tidigt i sjukdomsskedet den upptäcks.

Demens

Demens är en sjukdom som drabbar hjärnan och gör att du får ett väldigt dåligt minne, din sociala förmåga försvinner och din personlighet kan förändras.

Depression

Fetma kan göra dig deprimerad. Det kan vara jobbigt att inte kunna ha en lika stor frihet som andra när det gäller att röra sig och vara med i olika aktiviteter. Det kan också kännas som om du är i ett utanförskap. Fetma drar ofta ner din självkänsla och ditt självförtroende och kan göra att du får en försämrad livskvalitet.

När din kropp inte mår bra mår inte du bra. Om du inte tränar så missar du många hormoner som gör dig lyckligare.