En tredjedel av världens befolkning är överviktig

Mer än två miljarder människor i världen lider nu av övervikt eller fetma, visar ny rapport. Det motsvarar nästan en tredjedel av jordens befolkning.


En global undersökning som täcker 195 länder presenterar nu statistik om övervikt och fetma i världen. Resultaten visar att överflödig kroppsvikt nu drabbar 2,2 miljarder människor, vilket motsvarar 30 procent av jordens befolkning.

På grund av överflödig kroppsvikt inträffade 4 miljoner dödsfall 2015. I 40 procent av dödsfall var den avlidne överviktig men led inte av fetma vilket tyder på att hälsoproblem så allvarliga att de leder till dödsfall drabbar överviktiga nästan lika ofta som vid fetma.

I denna rapport klassades övervikt som BMI mellan 25-30 medan fetma klassades som BMI över 30. Över 600 miljoner vuxna ligger över gränsen för vad som klassas som fetma och omkring 108 miljoner barn har BMI över 30.

Trots att en högre andel vuxna lider av fetma än barn visar rapporten att fetma ökar snabbare bland yngre. Forskare bakom studien varnar att viktrelaterade hälsoproblem bland barn kommer bli ett ännu större problem om inte insatser får bukt på ökningen redan nu.

Länder där fetma är som mest (och minst) utbrett enligt rapporten:

  • Högst andel barn med fetma: USA (13 procent)
  • Högst andel vuxna med fetma: Egypten (35 procent)
  • Högst antal barn med fetma: China (15,3 miljoner)
  • Högst antal vuxna med fetma: USA (79,4 miljoner)
  • Lägst andel barn eller vuxna med fetma: Bangladesh och Vietnam (1 procent)