70-talets fetmaepidemi hos pojkar stabiliseras

Åren då Bee Gees höll sig levande och glamouren tagit över nattens gator påbörjades en fetmaepidemi hos svenska pojkar i åttaårsålder. Deras vikt ökade markant vilket resulterade i att skolan fick göra frekventa undersökningar på pojkarna. Men hur var det för flickorna?


fetma-pojke-wpFetmanivåerna nådde sin topp under 1990-talet men har stabiliserats sedan dess enligt en studie vid Sahlgrenska akademin som gjorts på svenska pojkar födda mellan 1946 och 2006.

Forskare har analyserat data från den populationsbaserade studien BMI i Göteborg och undersökt övervikt och fetma hos svenska pojkar från 1946. Detta tack vare skolhälsovården som registrerat detaljerad tillväxtdata från barnens tillväxtkurvor vart femte år.

Risken för övervikt och fetma har planat ut sedan 1990-talet. Pojkar födda 2006 hade en 4,2 gånger större risk för att bli överviktiga och 10 gånger större risk för fetma än de pojkar som föddes 1946.

Varför undersöktes inte flickorna?

Forskarna bestämde sig för att börja en studie enbart med data från pojkar då studien inte var finansierad när datainsamlandet inleddes och de hade störst erfarenhet av fetma hos pojkar.

Idag har även en studie startats som undersöker hur trenden ser ut för svenska flickor.