Sjuklig fetma kan vara ett funktionshinder

Arbetsgivare kan komma att behandla kraftig fetma som ett funktionshinder. Detta efter att EU-domstolen yttrat sig i ett fall.


Sjuklig fetma kan vara ett funktionshinderEn dansk barnskötare hävdar att han fick sparken från sitt jobb på grund av att han vägde 160 kilo och stämde därför sin arbetsgivare för diskriminering.

Arbetsgivaren hävdar dock att det låg andra skäl bakom uppsägningen.

Fallet har tillslut hamnat i EU-domstolen där fallet prövas mot EU:s anti-diskrimineringsregler. Där domstolens advokat nu har gett som förslag att sjuklig fetma ska kunna klassas som funktionhinder enligt lagen.

Detta skulle innebära att man måste ta hänsyn till att den som lider av sjuklig fetma kan ha problem med rörlighet, uthållighet och humör.