Fetma i världen och i Sverige

Fetma är en väldigt vanlig sjukdom som hela tiden ökar i världen. Idag dör fler personer av fetma i världen än av svält.


Fetma i världen och i SverigeI dag dör fler människor på grund av fetma än svält och undernäring. Detta enligt World Health Organization (WHO).

Att fetma ökar så kraftigt beror dels på stillasittande yrken till skillnad från, de förr fysiskt krävande yrken människor hade. Snabbmaten och allt socker vi petar i oss har också en stor inverkan på den dramatiskt snabba viktuppgång som skett under de senaste åren.

Fetma i Sverige

Fetma ökar kraftigt i Sverige. Man räknar med att ungefär 800 000 svenskar lider av fetma, vilket motsvarar ungefär 14 procent av alla i åldern 16-84 år. Trots detta är fetma ett mycket större problem i många andra länder, exempelvis USA.

Fetma i världen

Totalt i världen så lider 200 miljoner män och 300 miljoner kvinnor av fetma. I väst har USA drabbas värst då ungefär 62 procent av amerikanerna är överviktiga och hälften av dessa är feta.

I hela världen är det små länder i stilla havet som har drabbat hårdast av fetma. Så som i Nauru, Tonga, Cooköarna, Niue och Samoa. Där är 50 procent av befolkningen feta.