Så har fetman förändrats i världen

Allt fler personer lider idag av fetma och övervikt. Siffran är ständigt stigande. Det är bara i välutvecklade länder som ökningen har avstannat något.


Så har fetman förändrats i världenForskningen Global Burden of Disease Study har gjort en djupdykning i hur fetman och övervikten har förändrats i världen de senaste 33 åren.

Resultatet visade att år 1980 hade 29 procent övervikt eller fetma. Idag har 37 procent övervikt eller fetma.

Den största ökningen av övervikt och fetma skedde mellan åren 1992 till 2002. Men de senaste åtta åren har utvecklingen stannat av lite i den utvecklade delen av världen. Det är istället i låg- och mellaninkomstländer och i urbaniserade omårdet som fetman eskalerar.

Även fetma hos barn och ungdomar har ökat. Från 17 procent till 24 procent bland pojkar. Och från 16 procent till 23 procent bland flickor.

I Sverige lider fyra procent av alla barn och ungdomar av fetma. En förhållandevis låg siffra om man jämför med andra länder.

Det land som är värst drabbat är Tonga där 50 procent av befolkningen lider av fetma.

Enligt studien så krävs det insatser, speciellt i låg- och medelinkomstländer, för att sätta stopp på denna utveckling. Insatserna bör riktas mot fysisk inaktivering, marknadsföring för industrin och att minska överdrivet kaloriintag.