Magoperation vid fetma

Om du lider av svår fetma kan en fetmaoperation hjälpa dig att gå ner i vikt och minska riskerna för diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer.


Fetmaoperation

Vem får opereras?

Kirurgisk behandling kan i Sverige få genomgås vid BMI ≥ 40 eller vid BMI ≥ 35 vid samsjuklighet med eller vid samtidig förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Olika operationer

Det finns tre olika fetmaoperationer. Det de har gemensamt är att de förminskar magsäcken. På så sätt blir du mätt väldigt snabbt och äter därmed mindre.

Gastric bypass

Vid en gastric bypass opereras nästan hela magsäcken och en del av tunntarmen bort, med hjälp av titthålskirurgi.

Nackdelarna med gastric bypass är ett minskat näringsupptag vilket kan leda till närings- och vitaminbrist. Om du har gjort en gastric bypass måste du gå på kontroller livet ut.

En annan komplikation kan vara tarmvred och yrsel, hjärtklappning och kallsvettning pågrund av att maten kommer för snabbt till tarmen.

Sleeve gastrectomy

Sleeve gastrectomy liknar en gastric bypass men skillnaden är att en del av magsäcken finns kvar samt att hela tunntarmen också lämnas kvar. I den del av magsäcken som tas bort finns hormonet Ghrelin som styr hungerkänslorna.

Fördelen med en sleeve gastrectomy är att risken för vitamin- och mineralbrist är mindre. Tarmvred drabbas du inte heller av.

Duodendal switch

Duodendal switch är en extrem variant då man gör magsäcken till ett rör och tar bort en stor del av tunntarmen. Efter detta kan du bara äta små portioner. Däremot kan din hälsa påverkas eftersom det är svårt för kroppen att ta upp näringen när en stor del av tarmen är borta.

Duodenal switch används på patienter med extrem fetma (över BMI 50).