Behandla fetma

Fetma kan behandlas på olika sätt. De effektivaste sätten är:


1. Förändra matvanorna

Minska energi- och fettintaget genom kostrådgivning. Detta kan leda till att du minskar ungefär 3-10 kilo det första året. Barn brukar gå ner 10 procent av kroppsvikten på detta sätt men långtidseffekterna är osäkra.

2. Motion

Genom regelbunden motion kan du få en viktminskning.

3. Beteendeterapi

Beteendeterapi kan hjälpa dig att hålla dina nya kost- och motionsvanor under en längre tid och därmed ge bättre effekt.

4. Medicin

Det finns medicinering mot fetma som kan öka viktminskning om du samtidigt förändrar din kost och motionerar regelbundet. Denna medicin får du utskrivet från din läkare.

5. Operation

Om du lider av svår fetma kan en fetmaoperation vara aktuell.

Kirurgisk behandling kan i Sverige få genomgås vid BMI ≥ 40 eller vid BMI ≥ 35 vid samsjuklighet med eller vid samtidig förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Läs mer om fetmaoperation här.