Kroppens ”naturliga cannabis” gör att du överäter

Studier i möss skänker nytt hopp om ett läkemedel mot övervikt och fetma.


För första gången visar forskare i Kalifornien att västerländsk kost, med hög andel fett och socker, leder till att vi ökar vår konsumtion, helt enkelt överäter, vilket i sin tur leder till övervikt och fetma. Dessutom visar de att allt verkar styras av samma system som aktiveras av cannabis.

Fett och socker förändrar beteende – i möss

I studien användes möss som i 60 dagar fick äta en västerländsk typ av kost med mycket fett och socker och jämfördes med möss som åt vanlig mat. Efter två månader hade mössen ökat kraftigt i vikt för att de börjat äta fler kalorier, i större måltider och i rask takt. De åt helt enkelt fler kalorier per minut än de möss som fick en mat med mindre fett och socker.

Kroppens ”naturliga cannabis”

Det verkar vara en ökad aktivitet i kroppens endocannabinoida system, också kallat kroppens ”naturliga cannabis” som driver förändringar i matintag. Systemet fungerar genom att cannabinoider som kroppen producerar naturlig aktiverar receptorer i alla kroppens organ, inklusive hjärnan, och kontrollerar allt ifrån matintag, energibalans och belöning. Receptorerna kan också aktiveras av THC i cannabis.

I möss som åt en västerländsk kost var nivåer av kroppsegna cannabinoider ovanligt höga i, bland annat, blodet och tunntarmen.

I en ytterligare del av studien blockerade forskarna endocannabinoida receptorer överallt i kroppen, förutom hjärnan, med ett läkemedel och såg en dramatisk effekt. Mössens matintag normaliserades och liknade till slut de möss som åt vanlig kost.

Än så länge har läkemedlet enbart testats i möss och det återstår att se om samma mekanismer fungerar i människor. Men tidigare studier har redan visat att människor som lider av fetma har höga nivåer av endocannabinoider i blodet.

I Europa har ett liknande läkemedel som blockerar denna typ av receptorer redan testats för att behandla övervikt och fetma med gott resultat. Tyvärr påverkade detta läkemedel även receptorer i hjärnan och gav allvarliga psykiska biverkningar. Därför blev läkemedlet aldrig godkänt.

Resultaten från denna studie tyder på att det främst är receptorer utanför hjärnan som är viktig för övervikt och fetma och läkemedel som riktas dit bör heller inte ge allvarliga biverkningar.