Fetma och tandhälsa – finns det en koppling?

Att fetma är farligt och en riskfaktor för hjärtkärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck är allmänt känt. Men visste du att kraftig övervikt även kan påverka din munhälsa och bland annat leda till olika tandköttssjukdomar?


Person står på en våg

Foto: Unsplash

Att upprätthålla en god munhälsa är viktigt och kan skydda dig mot flertalet mun- och tandsjukdomar. Det finns däremot andra faktorer som kan påverka och öka risken för sjukdomar i munnen. Ett exempel som forskning pekar på är fetma, som ökar riskerna för till exempel tandköttsinflammation.

Forskare menar att en näringsfattig kost kan påverka ditt immunförsvar och därmed försvaga ditt naturliga skydd mot tandköttssjukdomar. En obalanserad kost kan även leda till utökade kariesangrepp. Studier visar nämligen att förekomsten av karies påträffas i betydligt högre utsträckning hos överviktiga jämfört med kontrollgrupper av normalviktiga. 

En naturlig förklaring är att en obalanserad diet och intag av föda med höga sockerhalter påskyndar utvecklingen av karies. Man vet 

 att överviktiga personer i större utsträckning drabbas av sura uppstötningar, vilket i sin tur kan påverka ph-balansen i munnen och orsaka frätskador på tänderna.

Inflammerat tandkött och tandlossning 

Förutom ohälsosamma kostvanor kan exempelvis BMI, midjemått och kroppsfettsprocent påverka och orsaka tandlossning. I en svensk studie visade det sig att överviktiga ungdomar hade flertalet tecken på inflammation i tandköttet och i tandköttsfickorna jämfört med ungdomar utan övervikt. Övervikt kan även intensifiera och påskynda infektioner i tandköttet. 

Obehandlad inflammation i tandköttet kan på sikt leda till tandlossning. Var därför uppmärksam på eventuella symptom på tandköttsinflammation och ha noggranna tandvårdsrutiner i hemmet för att förebygga dess uppkomst. Regelbundna besök hos din tandläkare är också viktigt att för att i ett tidigt skede upptäcka och behandla tecken på orala sjukdomar.