Ulrika Brunn


Projektleder till vardags ett samverkansprojekt mellan kommuner i västra Sverige med syfte och mål att förbättra och vidareutveckla våra svenska skolmåltider.
– Mina styrkor i min profession är att jag är engagerad och alltid strävar efter att individens behov är i fokus när jag ger någon råd för första gången!