Småsyskon minskar risken för fetma

Enligt en studie i USA är småsyskon att tacka för ett hälsosammare BMI, men orsaken är ännu oklar.


Ny storasysterAtt bli storasyskon kan minska risken för fetma, det visar en studie från USA där omkring 700 barn deltog.

Barn som fick ett syskon när de var mellan 2 och 4 år hade en tre gånger mindre risk för ohälsosamt BMI när de började skolan.

Än så länge är det oklart vad som leder till ett hälsosammare BMI bland storasyskon men forskarna bakom studien erbjuder flera teorier. Det kan vara att föräldrar förändrar matvanor i hemmet när det andra barnet kommer vilket bidrar till en hälsosammare kost på lång sikt. Ett yngre syskon kan också bidra med mer lek och aktivitet istället för stillasittande framför tv och datorer.