Övervikt ökar risken för cancer

Ju fetare du är, desto större är risken att drabbas av cancer. Detta enligt en ny stor studie på området.


Övervikt ökar risken för cancer

För varje ökning av ditt BMI med fem enheter så ökar risken för livmodercancer med 62 procent.

En brittisk forskning visar ett tydligt samband mellan övervikt och de tio vanligaste cancerformerna.

Exempelvis så ökar risken för livmodercancer med 62 procent för varje ökning av BMI med fem enheter. Vid samma BMI-ökning ökar även risken för cancer i gallblåsan eller i njurarna med 31 respektive 25 procent.

De cancerformer som inte påverkas av ditt BMI är bröstcancer hos yngre kvinnor eller prostatacancer.

Studien är publicerad i tidningen The Lancet.

chat
expand_more

Behöver du hjälp att hitta information?

clear