Gener bakom fetma är kartlagda

89 nya regioner av gener som ökar risken för fetma är nu identifierade. Bland annat kunde man se att det centrala nervsystemet har en viktig roll vid utvecklingen av fetma och omsättningen av fettväv och insulin.


I en stor internationell studie har forskare kartlagt uppgifter från 340 000 personer för att hitta samband mellan 2,8 miljoner genvarianter och dess koppling till fetma och kroppssammansättning. Detta för att kunna identifiera de gener som ökar risken för fetma.

Från att tidigare ha känt till 60 genregioner med koppling till fetma har man nu, med hjälp av de omfattande studierna, identifierat 89 nya regioner med gener som ökar risken för fetma.

– Den här kunskapen är viktig eftersom den ökar den biologiska förståelsen av utvecklingen av fetma och dess konsekvenser. På sikt kan våra fynd leda till nya sätt att förhindra och behandla fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, som utgör vår tids största globala folkhälsoproblem, säger Erik Ingelsson, professor vid Uppsala universitet, som är en av forskarna som har lett studierna.

Studierna har finansierats av bland andra Vetenskapsrådet och Hjärt-Lungfonden.