Fetma kopplas till förmågan att bryta ner kolhydrater

De personer som har färre kopior av den gen som kodar enzymet som bryter ner kolhydrater har också större risk att drabbas av fetma.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015


Forskning från Sahlgrenska akademin visar att det finns en stark koppling mellan fetma och de som har färre kopior av den gen som kodar enzymet amylas som bryter ner kolhydrater.

Det verkar alltså finnas en genetisk koppling mellan fetma och hur vår kropp bryter ner olika sorters mat.

Detta kan vara grunden för mer individuella kostråd i framtiden, beroende på vår genetiska uppsättning. Därför vill forskarna nu gå vidare och ta reda på mer om hur enzymet amylas spelar för roll för övervikt och fetma.

Studien har publicerats på Nature Genetics.