Fetma är lika dyrt som krig

Kostnaderna för övervikt och fetma är lika stora som värdens alla krig. Detta enligt en ny rapport som Ekot tagit del av.


fetma lika dyrt som krig2 triljoner dollar. Så mycket kostar övervikten och fetman i världen. Nästan precis lika mycket som kostnaden för världens alla krig som beräknas kosta ungefär 2,1 triljoner dollar. Detta enligt rapporten How the world could better fight obesity av McKinsey Global Institute.

Om femton år beräknas varannan person över 15 år vara överviktig i världen enligt rapporten. I Sverige är var tredje person överviktig idag.

För att bryta denna trend menar rapportförfattarna att det inte räcker med att lägga ansvaret på den enskilda individen utan att samhället måste skapa bättre möjligheter genom att förändra normer och fysisk miljö.