Diabetesläkemedel ska även behandla övervikt

Ett nytt bantningsläkemedel har nu fått klartecken i Europa. Ett läkemedel som tidigare har godkänts för behandling vid typ 2-diabetes har gett goda resultat i behandling mot övervikt och fetma.


Diabetesläkemedel ska även behandla överviktLäkemedel med substansen liraglutid godkändes 2009 för att behandla typ 2-diabetes. Men man har hela tiden kunnat se att substansen även bidragit till viktminskning, bland annat på grund av ökad mättnadskänsla.

Efter kliniska studier där totalt 5800 feta eller överviktiga patienter deltog, där vissa fick substansen och andra placebo, kunde man se att läkemedlet bidrog betydligt till en ökad viktminskning.

Därför rekommenderar nu EU:s läkemedelsmyndighet EMA att substansen kan behandla patienter med ett BMI över 27. Alltså personer som både lider av övervikt eller av fetma.

Du tar läkemedlet som en daglig injektion samtidigt som du förändrar både kost och motion. Om du inte har gått ner minst fem procent av din vikt inom tolv veckor ska behandlingen avbrytas.

Om ungefär tre månader förväntas läkemedlet lanserar i några av EU:s länder.