Delad mening om antibiotika och fetma bland barn

Två studier har närmat sig frågan om antibiotikakurer tidigt i livet leder till fetma bland barn, med motsatta resultat.


I den ena studien har forskare använt sig av patientinformation från över 20 000 barn i Storbritannien och utvärderat om antibiotikakur innan två års ålder ökar risken för fetma två år senare. De visade att antibiotika ökade risken för fetma och ju fler kurer barnet fick desto högre var risken.

Små fötter på en vågMen samma frågeställning bemöttes av amerikanska forskare med motsatta resultat. Där deltog nästan 40 000 barn och antibiotikakur de första 6 månaderna i livet noterades. Vid sju års ålder upptäcktes ingen högre risk för fetma bland barnen som hade fått antibiotika tidigt i livet.

I jämförelse med den brittiska studien kunde forskarna se att barn som fick antibiotika de första två åren i livet hade en liten ökad kroppsvikt några år senare men den skillnaden var så liten, ungefär 150 gram, att den förklarades som obetydlig.

Dessutom inkluderade de amerikanska forskarna tvillingar i sin studie. De fann 46 tvillingpar där bara den ena tvillingen hade fått antibiotika det första halvåret i livet. Inte heller där kunde forskarna se någon skillnad i vikt bland syskonen sju år senare.

Antibiotika har använts för att öka kroppsvikt hos boskapsdjur och har visat sig öka risken för fetma i djurförsök. Men denna effekt verkar alltså inte stämma i människor.