Nu lider 641 miljoner människor i världen av fetma

Fler människor i världen är överviktiga än underviktiga. Det visar en ny studie på BMI trender världen över.


Fet hamburgareVar tionde man och var sjunde kvinna lider av fetma. Antalet människor som lider av fetma har ökat från 195 miljoner i 1975 till 641 miljoner idag. Det visar en studie som publicerades med hjälp av Världshälsoorganisationen, WHO.

Studien visade även att japaner har lägst BMI i höginkomstländer jämfört med USA som har högst BMI i genomsnitt. I Europa är det kvinnor i Schweiz och män i Bosnien som är slankast. Totalt lever 55 miljoner människor med fetma som är så allvarlig att det stör kroppsfunktioner som andning.

Forskare bakom studien menar att vi nu nått sådana proportioner att det inte längre räcker med läkemedel mot högt blodtryck eller diabetes för att minska dödligheten av fetma. Globala lösningar börjar uppmärksammas. Till exempel skatt på läskdrycker i England eller prisökningar på processad mat och halvfabrikat.