Fetma och övervikt minskar hos barn

För första gången minskar övervikt och fetma hos svenska barn. Tydligast är det i Stockholm även om det finns en liten viktskillnad även i övriga landet.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 21 september 2015

Fetma och övervikt minskar hos barnÖvervikt och fetma har under de senaste decennierna ökat kraftigt fram till början av 2000-talet då viktkurvorna började plana ut.

Nu för första gången ser man ett trendbrott där viktkurvorna istället börjar gå ner. Där den största nedgången finns i Stockholm. I övriga kommuner i landet finns också en minskning av barnfetma men inte lika tydlig.

Profession Finn Rasmussen, som har undersökt förekomsten av övervikt och fetma, säger till Dagens Nyheter att det är sannolikt att resten av landet kommer att följa efter.